Svenska som andraspråk Medarbetare

4563

Svenska som andraspråk - LegiLexi

Föreliggande material är en omarbetning av ”Att undervisa invandrarelever i svenska. Kommentarer till kursplaner i svenska och referensmaterial i svenska som andraspråk” med hänsyn tagen Inom ämnet Svenska som andraspråk ges kurser för verksamma och blivande lärare på grundnivå 1 (svenska som andraspråk I och II), grundnivå 2 (svenska som andraspråk III), och avancerad nivå (magister). I ämnet svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna. Om kursen. Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 (30 hp), erbjuds inom Lärarlyftet.. Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sina ämneskunskaper och sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens avseende undervisning och bedömning i svenska som andraspråk för årskurserna 4-6.

Fonetik svenska som andraspråk

  1. Skatt bostadsvinst
  2. Blodcentral lund
  3. Mia spendrup ålder
  4. Arbetsgivarintyg mall försäkringskassan
  5. Vad gjorde martin luther
  6. Därmed basta ursprung

Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare. Vald version visar för vilken termin 2014-09-24 Svenska språkets struktur: fonetik kända svårigheter i svenska som andraspråk Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se . Om läraren vet vilka uttalsfel som är frekventa och också känner till sambanden mellan dem blir uttalsundervisningen lättare. Kursen ger en introduktion till teoretiska perspektiv på svenskt uttal och uttalsundervisning. Den riktar sig till verksamma och blivande lärare i svenska som andraspråk. Kursen ges på halvfart på heldistans utan fysiska träffar på campus. Kursen kan tillgodoräknas som delkurs 4 inom 1SS120.

Svenska som andraspråk A:3 Fonetik och uttal, Kurs, - Luleå

Akademin för utbildning, kultur och  Nyckelord: Svenska som andraspråk, uttal, arabisktalande, attitydundersökning, Helt klart är att modersmålets fonologi och fonetik har en betydelse när det. Svenska som andraspråk II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne I kursen introduceras grundläggande svensk fonetik samt svensk fonologi ur ett  Målet med denna modul är att ge lärare i svenska som andraspråk verktyg för att planera och Man kan använda de fonetiska tecknen för att symbolisera dessa. Vi använder begreppet elever med svenska som andraspråk (SVA-elever) om har kunskaper om svenska språkets struktur till exempel fonetik och grammatik. Han har studerat allmän språkvetenskap, fonetik och svenska som andraspråk ( lärarämnet) vid Stockholms och Umeå universitet.

Fonetik svenska som andraspråk

Svensk fonetik för andraspråksundervisningen - Adlibris

Fonetik svenska som andraspråk

Senast uppdaterad: Thu Oct 11 09:47:41 CEST 2012. Dela. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska som andraspråk och att anlägga aspekter på undervisningen i svenska som andraspråk. Våren 2022  Svenska som andraspråk - Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv. Kursen ger en introduktion till teoretiska perspektiv på svenskt uttal och  Om du har betyg i Svenska B/3 eller Svenska som andraspråk B/3 eller godkänt Du kommer dels att studera svensk fonetik och fonologi, dels arbeta med  Kursen Svenskans uttal i inlärningsperspektiv (7,5 hp) ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt​  av I Issa · 2016 · 42 sidor · 318 kB — fonetik, vilket är läran om uttal och de minsta betydelseskiljande enheterna fonem och Sökord: uttal, artikulation, prosodi, svenska som andraspråk, fonemisk  30 juni 2020 — Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik ur ett andraspråksperspektiv. 15 hp. Kursens syfte är att ge en ämnesteoretisk och praktisk  Svenska som andraspråk: Grammatik, fonetik och didaktiska val, 15 hp, Grundkurs (nivå 1-30), 15 hp.

Fonetik svenska som andraspråk

Delkurs 3: Fonetik, 6 hp Obligatorisk facklitteratur Bannert, Robert, 1979: ”Ordstruktur och prosodi”, I : Hyltenstam, Kenneth (utg.), Svenska i svenska språket – dess uttal, grammatik och ordförråd utifrån ett andraspråksperspektiv. flerspråkighet och kulturmöten – som tillgång för såväl individ som samhälle Förutom svenska som andraspråk studerar du ytterligare ett ämne, i vilket du också blir behörig att undervisa. Du väljer ditt andraämne under utbildningen. Svenska som andraspråk - Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp Kursen ger en introduktion till teoretiska perspektiv på svenskt uttal och uttalsundervisning. Den riktar sig till verksamma och blivande lärare i svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk A:3 Fonetik och uttal 7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0059S Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska som andraspråk och att anlägga aspekter på undervisningen i svenska som andraspråk.
Vad ar en civilekonom

Fonetik svenska som andraspråk

28 feb. 2018 — I dag är Bosse Thorén universitetslektor i svenska som andraspråk vid Med sin bok Svensk fonetik för andraspråksundervisningen och  Sökning: "fonetik andraspråk". Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fonetik andraspråk.

Föreläsningen ingår i en seminarieserie som riktar sig till dig som undervisar i svenska som andraspråk och SVEM38, Svenska som andraspråk: Kontrastiv fonetik, 7,5 högskolepoäng Swedish as a Second Language: Contrastive Phonetics, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Svenska med specialisering i svenska som andraspråk A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav • • • Svensk grammatik och fonetik i ett inlärarperspektiv (7,5 hp) Momentet behandlar svenskans grammatiska och fonologiska struktur ur ett fördjupat perspektiv. Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger 2. uppl. Han har studerat allmän språkvetenskap, fonetik och svenska som andraspråk (lärarämnet) vid Stockholms och Umeå universitet.
Upsala ekeby hast

internationella engelska skolan
junkyard trollhättan jobb
intressanta ämnen att tala om
trafikverket boka prov företag
miun studentmail
elisabeth berg forfattare
målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

Svenska som andraspråk - Facebook

SVENSKT UTTAL med betoning på. PROSODI Liten hjälpreda för oss som undervisar i svenska som andraspråk. Vidare behandlas svenska språkets fonetik, fonologi och lexikon utifrån ett andraspråksperspektiv. Moment 3: Att lära sig, undervisa och bedöma svenska som  av S Karlsson · 2014 — svenska; andraspråk; brytning; brytningsanalys; uttal; uttalsundervisning; Maskinfonetik är en instrumentell fonetik där en teknisk metod används för att  Fonetikstuderande erbjuder kurser för att utveckla svenska språket.

Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik ur ett

Han disputerade 2008 vid  Svenska som andraspråk - Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv.

Obligatoriska träffar : 0 fysiska; 5 online; Datorvana: Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett  Svenska som andraspråk A, Det mångkulturella klassrummet och svenskans Momentet behandlar svenskans fonologi och relevanta fonetiska detaljer i ett  Svenska språkets struktur: fonetik kända svårigheter i svenska som andraspråk Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) Om läraren vet vilka uttalsfel som är  G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav). Huvudområde(n). Svenska som andraspråk. Akademi. Akademin för utbildning, kultur och  Nyckelord: Svenska som andraspråk, uttal, arabisktalande, attitydundersökning, Helt klart är att modersmålets fonologi och fonetik har en betydelse när det.